Prva stranica Posaljite nam E-mail English version
 
 
Saznajte vise o Porodici Ignjatovic Zanimljivosti vezane za lubenice Proizvodnja lubenica Proizvodnja rasada za lubenice Zanimljive fotografije Vasi komentari o sajtu Kako da nas kontaktirate
Besemene lubenice

Pri gajenju bezsemenih lubenica javljaju se dva problema. Bezsemena lubenica je triploid sa veoma tvrdom semenom ljuskom. Zbog takve ljuske klijavost je otežana i stoga toj fazi treba posvetiti veoma veliku pažnju. Da bi imali uspešno klijanje i nicanje u tim fazama potrebno je održavati konstantnu temperaturu od 29-30oC i visoku vlagu vazduha. Nicanjem ove uslove vratiti u normalu. Kod nas pojedini cenjeni stručnjaci preporučuju odsecanje grickalicom dva ramena koje se nalaze na vrhu semenke kako bi klica lakše izašla iz semenke. Nepoštovanje bilo kog od ova dva načina neminovno dovodi do slabe/slabije klijavosti.

Drugi problem ogleda se u oplodnji. Za oplodnju bezsemene lubenice potrebna je normalna lubenica čiji polen ce vršiti oplodnju, pošto je polen bezsemene lubenice sterilan. Rasadivanje se vrši tako što u jednom redu rasadujemo na svaka 4 struka bezsemene lubenice 1 normalnu sa semenom koju zovemo oprašivač. Istraživanja su pokazala da insekti lete pravolinijski i da je najbolja oplodnja ukoliko se rasaduje na ovaj nacin.

 
 
Negotinska Krajina
 

Bostan je kao poljoprivredna kultura poznat još početkom devetnaestog veka, kada su se proizvodnjom bavila sela Bukovče, Kobišnica, Prahovo, Radujevac. Takozvana "Vlaška nizija" oko Negotina i nadmorska visina (35-50m) kao i veliki broj sunčanih dana bili su i ostali dobar preduslov za gajenje lubenice. Ta tradicija se održala do današnjeg dana.

Proizvođaci su godinama gajili i odabirali najbolje seme za narednu godinu. Sa njima su svojevremeno postizali zadovoljavajuce prinose. Među njima je i sorta "N e g o t i n k a", koja je formirala krupan plod, mase 6 do 12 kg. zelene boje. Meso joj je crveno, ukusno i slatko. Seme crno i krupno. U mnogim zapisima je naznačeno da je u Negotinu bilo za to vreme veoma krupnih i slatkih plodova lubenice.

Sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog veka i selo Rečka je počelo sa uzgajanjem lubenice, pa je do danas održalo tradiciju, čuvajuci svoje "patente" u uzgajanju. Tih godina je puno meštana Negotinske krajne odlazilo za Makedoniju i na njihovoj zemlji uzgajalo lubenicu, a zatim su iste odvožene za Hrvatsku i Sloveniju.

Danas su se mnogi uslovi promenili. Međutim nekolicina proizvodača iz Negotinske krajine i danas drže tradiciju u proizvodnji, tako da su rekorderi i po krupnoći lubenice (najveća 58,4 kg), a i po prinosu koji se kreće i do 90 t/h.

 
Proizvodnja

 

Za sadašnju uspešnu proizvodnju lubenice na plastičnoj-malc foliji potrebni su i odgovarajući uslovi:

Priprema i izbor zemljišta
Klimatski uslovi
Dobro uzgajen rasad
Obrada zemljišta
 

Priprema i izbor zemljišta

Pošto lubenica ima velike zahteve za kvalitetnim zemljištima, to se odlično pokazao potez zvani "Vlaška nizija" oko Negotina, gde je nekada davno jedan veći deo bio pod močvarom. Baš na takvim mestima analizom zemljišta je utvrđeno, da isto sadrži dosta treseta i humusa, a koji su odličan preduslov za kvalitetan prinos. Ako se ovome doda veliki broj sunčanih dana u toku godine, nadmorska visina od 35 - 50 m. i tople struje vazduha u noćnim satima u vreme vegetacije, onda su se stekli odlični uslovi za gajenje lubenice. Kod odabiranja zemljišta vodi se računa o tipu zemljišta, o akomulaciji za navodnjavanje, što je u ovom slučaju veštacko izgrađeni kanal sa čistom vodom, tako da temperatura vode i njena hemijska čistoca daju pozitivne uslove za proizvodnju. Ovde je posebno važno da nema temperaturnih šokova za biljku u toku navodnjavanja. U toku odabiranja zemljišta sačinjava se plan proizvodnje i odreduju putevi za obsluživanje, postavljanje redova u odnosu na strane sveta, a to ponajviše zbog postavljanja niskih tunela i osunčavanja, kao i zbog pravca duvanja vetrova u ovom kraju. Uzorkuje se zemljište i vrši detaljna analiza u laboratoriji za tu namenu iz čega ce proizaći odgovarajući agrotehnicki uslov koji treba ispuniti, za uspešnu proizvodnju. Obavezno se poštuje plodored, a poželjno je da je u ranijem periodu na tom zemljištu uzgajano loguminoze, pa čak da je zemljište bilo obraslo i travom, jer ako se Ťna zelenoť zaore to je takođe dobar uslov. Vodi se računa da prethodno na toj površini nije bilo herbicida.

 

Klimatski uslovi

Lubenica spada u toploljubive biljke i veoma je osetljiva na kolebanje u temperaturi, zato najbolje uspeva u područjima gde bezmrazni period traje najmanje 180 dana i gde je u toku vegetacije najmanje 1.200 časova sijanja sunca. Te uslove pruža Negotinski rit. Bez obzira na ove prirodne uslove, za sadašnju uspešnu proizvodnju u jednom prohodu postavljaju se izdignute leje (bankovi) sa malc folijom, lateral trakom jednom ili dve i u samoj leji se ubacuje odgovarajuće dubrivo, organsko granulisano ili neorgansko. Sadnice izuzetno povoljno reaguju na toplo zemljište i samim tim sistem izdignutih leja je neophodan u ranoj proizvodnji lubenice Zatim u početnom stadijumu nakon rasađivanja vrši se postavljanje niskih tunela, a tu je i navodnjavanje sistemom kap po kap, koje po potrebi može da se kombinuje sa orošavanjem posebnim tifonima za tu namenu, da bi se ovako na još bolji i kvalitetan način obezbedila uspešna proizvodnja.

 

Dobro uzgajen rasad

S obzirom da je u zadnjih niz godina došlo do globalne promene klime, to je umešnost i dovitljivost u uzgajanju rasada lubenice, kao i proizvodnji lubenice na otvorenom došla do izražaja. Lubenica za rast i razviće traži veliku količinu vode, pre svega zato što stvara veliku vegetacionu masu i mnogo plodova, pa i transpiriše značajnu količinu vode. Transpiracioni koecifient je visok, kod lubenice je 600. U vreme cvetanja neophodna je blago povećana vlažnost vazduha (oko 80 %), za pravilno proticanje oprašivanja i oplođenje cvetova. Najveći zahtevi za zemljišnom vlagom su u fazi intezivnog porasta, cvetanja i narastanja plodova.

 

Obrada zemljišta

Jedan od osnovnih uslova uspešne proizvodnje je kvalitetna, duboka osnovna obrada zemljišta. Prvo se biljni ostaci na parceli usitne, tako da mogu da se zaoru na Ťzelenoť. Zatim se izvrši oranje na dubini preko 40 cm. Obično je to avgust ili septembar mesec u kojima ima još sunčanih dana tako da je jednim delom onemogućeno nicanje korova. Medutim kvalitetno oranje odgovarajuće dubine doprnosi u toku vegetacije boljem formiranju korenovog sistema, pošto se ovde radi o podlozi vrg-tikve, samim tim je omogućeno bolje snabdevanje biljke, i rezerva vlage. Kvalitetnim oranjem poboljšan je kasnije i vodno - vazdušni režim što je od prevashodne važnosti. U skorije vreme koriste se i posebni podrivaci, gde se na dubini do 70 cm zemljište razbije pogotovu takozvani "plužni don", a zatim se ide sa oranjem na manjoj dubini od 30-35 cm. Pošto se u sadašnje vreme proizvodnja lubenica odvija iz rasada okalemljenog na tikvu, obrada zemljišta mora biti prilagodena tim zahtevima. S proleća, rano, čim vreme dozvoli potrebno je izvšiti drljanje i ravnanje terena. Tom merom se postiže zatvaranje brazde, prekida se kapilaritet i isparavanje vode iz zemljišta. Površinska priprema se obavlja oruđima tipa setvospremača (kultivatora) ređe sa dodatkom tanjiranja. Ova mera se izvodi najmanje desetak dana pre rastiranja malc folije. U svim varijantama treba izbegavati prekomerno gaženje zemljišta jer je u to doba zemljište vlažno. Treba agregatirati oruđa i smanjiti broj prohoda. Završna faza zemljišta treba da dovede u stanje da na dubini od oko 15 cm bude ujednačeno obrađeno jer se tako biljkama daje podjednaka šansa za razvoj korenovog sistema. Nakon ovoga veoma je važno da se na na tako kvalitetno pripremljenu zemlju u jednom prohodu specijalno konstruisanom mašinom za tu namenu, postavi malc folija na buduće redove, postavi lateral traka za navodnjavanje kap po kap i u isto vreme neposredno ispod laterala u zemljištu rasturi odredjena količina granulisanog dubriva.

Sledeća agrotehnička mera je postavljanje niskih tunela prečnika oko 1m kojom merom se biljkama omogucuje adekvatan start nakon rasadivanja. Kod ove mere treba voditi računa o polinaciji i polinatorima, kao i o blagovremenom provetravanju i navikavanju biljaka na spoljnu temperaturu. Nakon skidanja niskih tunela poželjno je setvospremačem posebno prilagođenim za tu namenu uraditi medurednu obradu jer se poboljšava vodno vazdušni režim, zato što je u prethodnom periodu zemljište gaženo usled rasadivanja, postavljanja i skidanja niskih tunela. Ovde je potrebno istaći da je za uspešno zametanje plodova potrebna odgovarajuća noćno-dnevna temperatura i odgovarajuća vlažnost vazduha. Veoma se korisno pokazalo orošavanje biljaka specijalnim tifonima. Ako se ovim merama doda i navodnjavanje sistemom kap po kap, gde mnogi faktori koji utiču na proizvodnju mogu da se prilagode onda je proces proizvodnje zaokružen. Pogotovu jer su tretiranja biljke preko lista smanjena na najmanju meru. Kroz sistem navodnjavanja, uz odgovarajuću analizu zemljišta biljci možemo adekvatno dodavati materije po potrebi, uz sigurnost da za 3 - 4 dana popravimo odgovarajuće nastalo stanje. Zbog toga je kvalitet vode od velike važnosti.

Zato je veoma važno; odabrati odgovarajucu parcelu, sačiniti plan proizvodnje, odabrati odgovarajući sortiment semena i odabrati sadnice odličnog kvaliteta (I klasa), sve agrotehničke mere na parceli odraditi blagovremeno i stručno i pratiti svakodnevno proces proizvodnje, kako nebi došlo do iznenađenja u proizvodnji.

 
Design by IBC, Copyright 2005 Watermelon-Serbia.com All Rights Reserved.